DE FUNCTIONELE MOGELIJKHEDEN

Registratie van cliënten, inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers

Met NEXTwmo leg je de gegevens van cliënten, inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers eenvoudig vast. Gegevens kunnen eenvoudig weer opgezocht en gewijzigd worden.

Hulpverleningstrajecten, groepswerk en maatschappelijke opvang

Bij een cliënt is het mogelijk om een individueel hulpverleningstraject vast te leggen. Door ZRM-metingen in te voeren ontstaat een duidelijk inzicht in de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Binnen de hulpverlening kun je contactjournaals vastleggen, documenten toevoegen en gebruik maken van Word-sjablonen. Daarnaast is het mogelijk om groepswerk vast te leggen. Bijeenkomsten te registreren en vervolgens cliënten hiervoor uit te nodigen. Ook kunnen opvanglocaties worden vastgelegd en per locatie bijgehouden worden wat de bezetting is.

Cliëntportaal

Per cliënt kan je aangeven of hij/zij toegang krijgt tot een Portaal. Na een dubbele beveiliging kan de cliënt zijn/haar eigen gegevens inzien en eventuele wijzigingen doorgeven. Ook reeds afgesloten hulpverleningstrajecten zijn door de cliënt in te zien.

Relatiebeheer

Hulpverlenen betekent ook samenwerken met een groot aantal andere instanties. Deze instanties kun je overzichtelijk in NEXTwmo beheren. Per instantie zijn contactpersonen en hun bereikbaarheidsgegevens vast te leggen en snel terug te vinden. De vastgelegde instanties en contactpersonen zijn te exporteren en te gebruiken voor bijvoorbeeld een mailingbestand.

Rapportage

Juiste beslissingen neem je op basis van tijdige en adequate informatie. NEXTwmo beschikt over een aantal standaard rapportages en kun je uitbreiden met op maat gemaakte rapportages op basis van de wensen van jouw organisatie. Gegevens kun je ook exporteren naar bijvoorbeeld een management-informatiesysteem.

Beheer

Via het beheermenu kun je de gebruikers en hun rechten beheren. Daarnaast kun je de inrichting van de applicatie op diverse onderdelen aanpassen aan de eigen wensen. Ook de logging (volgens de richtlijnen van de AVG) kun je via het beheermenu inzien.

Klik hier om je aan te melden voor een demonstratie van NEXTwmo of een gratis proefperiode